Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovská knihovna
Strahovské nádvoří 132/1
118 00 Praha 1 – Hradčany
Czech Republic
E-maillibor.sturc@strahovskyklaster.cz